Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond stödjer ett kemiprojekt på Alfons Åbergs Kulturhus sedan 2018. Ett projekt som tidigare finansierats av Hasselbladstiftelsen sedan 2015 och som hittills lockat mer än 3 000 skolelever med syftet att öka barns intresse och förståelse för kemi. Något som kanske kan verka svårt och obegripligt vid en första anblick förklaras med lek och aktivitet tillsammans med barnen. Under lektionen får förskole- och förstaklasselever träffa forskare och studenter från Chalmers Tekniska Högskola på Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg.


Tanken är att i mycket unga år väcka intresset för naturvetenskap och att Alfons Åbergs Kulturhus kan vara ett komplement till skolan. Projektet vill skapa en positiv bild av kemiämnet, ge möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter samt stärka lärarna i deras roll som inspiratörer till eleverna. På längre sikt skulle projektet kunna bidra till att öka antalet ungdomar som söker sig till kemistudier på högre nivå.

Syftet är att väcka nyfikenhet så att barnen utvecklar intresse och förtrogenhet med kemins intressanta grunder på ett lättförståeligt sätt. Att få ”deras vuxna” att inse hur viktigt och roligt det kan vara att prata kemi med unga barn. Få deltagarna att kunna använda vissa kemiska begrepp, modeller och teorier för att lätt beskriva och förklara vardagliga samband ex. i naturen eller kroppen, vardagliga kemikalier i hemmet


Se vår film som beskriver projektet här

Du som är pedagog, beställ din lärarhandledning här

Lärarhandledning som bläddringsbar pdf här (kommer inom kort)