Sponsring


Stöd Alfons Åbergs Kulturhus och bli en kulturhjälte

Bakom verksamheten på Alfons Åbergs Kulturhus står en icke vinstdrivande stiftelse med en styrelse som arbetar ideellt. Vår vision är att vara ett ledande barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet. Med ALLA menar vi oavsett funktionsförmåga, ursprung, språk eller social tillhörighet. Vi värnar om jämställdhet, barns rättigheter och mångfald. Vår ambition är att vara en lekfull samhällsaktör som kan bidra till ett minskat utanförskap.

Ett hus för alla barn

Vi vill att alla barn skall känna lust att leka och lära tillsammans på Alfons Åbergs Kulturhus. Genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje skapar vi en programverksamhet som bygger på teater, gestaltning, lärande och rörelse. Många föreställningar ges med tecken som stöd. Vi erbjuder 1400 programpunkter per år med högläsning, interaktiva sagor, tematiserade lektioner i kemi och mycket annat. Här leker framtidens ingenjörer, kemister, författare och forskare och många fler.

Att driva en verksamhet med hög kvalitet i ständig utveckling är kapitalkrävande. Bli en kulturhjälte och stöd vår viktiga verksamhet för vetgiriga busfrön.

Sponsringspolicy

Vi har skriftliga avtal med våra partner
Vi har ett långsiktigt samarbete som målsättning
Vi gör inte avkall på vår självständighet
Vi följer vår värdegrund och våra etiska regler gällande partnerskap
Vi arrangerar årliga partnerträffar för gemensamt utbyte

 

 

 

Bli sponsor


Ditt stöd gör skillnad

Alfons Åbergs Kulturhus är unikt för Göteborg, Sverige och i världen. För att leva upp till visionen att vara ett ledande barnkulturhus behöver vi din hjälp. Hos oss syns ert varumärke tillsammans med vårt och andra varumärken som står för kvalitet, kreativitet och trovärdighet.

I ett samarbete med oss kan du skräddarsy din insats eller välja någon av våra partnernivåer.

Huvudpartner: 300 000 kr/år i minst tre år
Partner: 100 000 kr/år
Projektpartner, programpartner, materialpartner

Du kan också hjälpa oss att hjälpa andra genom att köpa kompisbiljetter

Partnerstruktur

Vill du bidra?

Är du intresserad av att bli huvudpartner, partner eller bidra till ett särskilt projekt eller program, kontakta VD Anna Forsgren på anna.forsgren@alfonskulturhus.com. Har du allmänna frågor skicka gärna ett mail till info@alfonskulturhus.com så kontaktar vi dig, eller ring 031-15 42 80. Du är förstås alltid välkommen att bidra med gåvor via Swish: 123 640 64 25 eller till Stiftelsens bankgiro 410-7157. Ditt stöd gör skillnad. Tack på förhand.

 

Våra sponsorer idag


Du är i gott sällskap. Låt oss stolt presentera!

Våra grundare: Aktiebolaget SKF, Carl Bennet AB, Coop, Wallenstam AB och AB Volvo.
Vår huvudpartner: Smarteyes.
Våra materialpartners: BabyBjörn, Libero, Rabén & Sjögren och Triumf Glass.
Vi får även stöd från Kulturnämnden i Göteborg samt Kulturrådet

Köp Alfons Åbergs Kompisbiljetter


Hjälp oss att hjälpa! Köp kompisbiljetter.

Genom att köpa kompisbiljetter ger du en grupp barn fri entré till kulturhuset med möjlighet att ta del av dagliga programinslag. Samtidigt som du ger barnen en rolig och lärorik dag, stöder du vår verksamhet och hjälper oss att stärka barns utveckling och lärande.

Vi samverkar exempelvis med noga utvalda organisationer såsom Stadsmissionen,  Stiftelsen Friends och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus för deras arbete mot barnfamiljer som har det extra tufft i vardagen.

Läs mer här

Projekt


Större pedagogiska projekt

Tack vare generösa stöd från stiftelser och fonder kan större pedagogiska projekt genomföras av Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Vi bidrar till barns utveckling genom lek och lärande. Aktuell forskning visar att det är betydelsefullt med tidiga insatser och här utgör vi en viktig pusselbit i det livslånga lärandet. Läs mer här. (länk till artikeln om tidiga insatser)

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond – Kemi med Alfons Åberg

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 4 500 000 kr.
En treårig förnyad satsning på kemi för 6–7 åringar i ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet. Syftet är att väcka barns intresse och nyfikenhet för ämnet kemi genom interaktiva lektioner med en kombination av gestaltning, molekyldans och experiment. Projektet utvecklas på sikt med lärarhandledning och fortbildningsträffar samt regional spridning.

Hasselbladstiftelsen – I rymden med Alfons Åberg.

2018/2019, 1000 000 kr.  En ny satsning på rymden i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Projektet utvecklas under hösten 2018 för att lanseras våren 2019. Interaktiva lektioner riktade till 6–7 åringar med en kombination av gestaltning, rörelse och övningar.

Föreningen Solstickan

2017/2018, 1 500 000 kr för att stärka arbetet med att vara ett ledande barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet. Med ALLA menar vi oavsett funktionsförmåga, språk, ursprung eller social tillhörighet. Vi har bland annat kunnat erbjuda öppet hus i samband med Göteborgs Kulturkalas samt föreställningar med syn- och teckentolkning på flera arenor för att vidga deltagandet.

Hasselbladstiftelsen, Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus

2015/2016, 800 000 kr. 2016/2017, 1 500 000 kr. 2017/2018 700 000 kr.
Ett samarbete mellan Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus som påbörjades 2015. Syftet är att väcka barns intresse och nyfikenhet för ämnet kemi genom interaktiva lektioner. Projektet beforskats av Göteborgs universitet. Nära 5 000 elever och pedagoger har deltagit och intresset har varit mycket stort. Läs mer här.

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond, Making Child Culture

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 1000 000 kronor.
Ett samarbete mellan Child Culture Design vid Högskolan för design och Konsthantverk, Göteborgs universitet och Alfons Åbergs Kulturhus. Trädgårdskojan på verandan är ett av de bestående resultaten. Läs mer i publikationen Making Child Culture som du kan beställa från info@alfonskulturhus.com. 

Read more