En fantasifull kemiresa

Med utgångspunkt från molekylen och med hjälp av fantasin skapar föreställningen Kemi med Alfons Åberg nyfikenhet för ett viktigt ämne som annars kan vara svårt att begripa.

– Kemi ställer krav på fantasin eftersom man måste prata om små saker man inte kan se. Det vill jag hjälpa barn med, säger Per Thorén, Kemist och projektledare på Chalmers.
Han har skapat det pedagogiska innehållet i Kemi med Alfons Åberg med syftet att ge barn i förskoleklass och årskurs 1 en introduktion till ämnet kemi. Det kan låta avancerat för så unga elever, men enligt Per Thorén är det är bra att väcka intresset för ämnet så tidigt som möjligt.
– Jag tror att barnen tar med vad de lärt sig och att det ger ett positivt intryck av kemi som ämne.

Experiment och molekyldans
Per Thorén har i flera år varit jobbat med att inspirera barn och unga till att intressera sig mer för naturvetenskap inom ramen för det internationella projektet Molecular Frontiers . När han fick frågan om att skapa en kemiutbildning för sex- och sjuåringar på Alfons Åbergs Kulturhus var det en yngre målgrupp än han tidigare riktat sig till. Resultatet är en föreställning som utgår från molekylen som begrepp och som inleds med en saga.
– Vi berättar om innehållet ett glas med vatten och reser i fantasin ner till den minsta beståndsdelen, vattenmolekylen. Vi introducerar kemiämnet på riktigt med en världsbild där allt består av molekyler.
Genom att få barnen att agera själva i en molekyldans får de sedan en förståelse för hur dessa små, små byggstenar beter sig. Inom kemin kallas det för diffusion och betyder att partiklarna rör sig hit och dit och hela tiden kolliderar.
– Det finns många vuxna som inte begriper detta. Om man får sexåringar att göra det kan de lättare förstå kemiska fenomen när de blir äldre och lär sig mer.

Stöd för lärare
Forskare på GU har genomfört djupintervjuer med barn som deltagit i Kemi med Alfons Åberg sedan projektet startades 2015. Detta för att se hur baren tar till sig budskapen och resultatet kommer snart att publiceras i en rapport.
– Lektionen får en skjuts av att vi håller till miljön på kulturhuset och att man kan placera kemiberättelsen i Alfons värld, det ger en extra magi.
Många förskolelärare vill fortsätta med kemiövningarna trots att de saknar utbildning inom naturvetenskap. Därför har det också tagits fram en lärarhandledning i form av en bok med och lätta experiment för förskolor och klassrum. Allt detta bidrar till att skapa en mer positiv bild av kemiämnet och syftet är större än att fler elever ska söka sig till naturkunskap i skolan. Att allmänheten har en grundförståelse för hur molekyler beter sig är viktigt för samhället menar Per Thorén.
– Ordet kemi förknippas ofta med gifter och föroreningar. Men kemikunskaper hjälper oss att förstå problem i samhället och vi vill berätta att kemi också innebär lösningar.

Kemiprojektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.