Tyvärr har inte alla barn möjlighet att besöka oss. Därför är vi alltid på jakt efter hemliga kompisar. Alltså samhällsbyggare som kan hjälpa oss att hjälpa de barn som behöver det mest.

Genom att köpa kompisbiljetter ger du en grupp barn och deras vuxna fri entré till kulturhuset med möjlighet att ta del av dagliga programinslag. Samtidigt som du ger barnen en rolig och lärorik dag, stöder du vår verksamhet och hjälper oss att stärka barns utveckling och lärande. Du köper biljetter som vi förmedlar vidare till noga utvalda organisationer såsom Stadsmissionen,  Stiftelsen Friends och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus för deras arbete mot barnfamiljer som har det extra tufft i vardagen.

Vi vill vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet. Därför är gåvan extra viktig. Tillsammans kan vi sprida glädje till fler.

Hjälp oss att hjälpa – Köp kompisbiljetter – gåvan som ger en lekfull upplevelse till de barn som behöver det mest.

En plats för ALLA barn

Figuren Alfons Åberg är en sinnebild för glädje, humanitet, nyfikenhet, lek och påhittighet. Det kännetecknar också verksamheten vid Alfons Åbergs Kulturhus. Huset är fyllt av aktiviteter som främjar barns utveckling. Bakom verksamheten står en icke vinstdrivande stiftelse med en styrelse som arbetar ideellt.

Till de barn som behöver det mest

Vi ser till att kompisbiljetterna når fram till de barn som behöver det mest.

Köp kompisbiljetter här!