Hjälp oss att främja barnkulturen – köp Alfons kompisbiljetter.

Genom att köpa kompisbiljetter till Alfons Åbergs Kulturhus ger du en grupp barn fri entré och möjlighet att ta del av dagliga programpunkter som till exempel teater, högläsning, Alfonsmatte och småkrypens vardag. Samtidigt som du ger barnen en rolig och lärorik dag, stöder du vår verksamhet och hjälper oss att verka för barns utveckling genom lek och kulturupplevelser.

En plats för alla barn.

Figuren Alfons Åberg är en sinnebild för glädje, humanitet, vetgirighet och påhittighet. Och det är också vad som kännetecknar verksamheten på Alfons Åbergs Kulturhus. Huset är fyllt av aktiviteter som har med barn och deras utveckling att göra. Alfons Åbergs Kulturhus AB är grundat av en stiftelse och är en icke vinstdrivande verksamhet.

Till de barn som behöver det mest.

Vi ser till att biljetterna kommer fram till de barn som behöver dem mest. Det kan vara barn med speciella behov eller barn som pä något sätt har det svårt. Biljetterna kan också gå till en förskole- eller skolklass som annars inte hade haft möjlighet att besöka oss. Du kan också välja själv vart du vill rikta dina kompisbiljetter, fyll i så fall i mottagare av kompisbiljetterna nedan. Vi skickar en faktura till dig när vi mottagit formuläret. Du kan självklart även bidra genom att skänka en valfri summa via vårt bankgiro. Tack!

st kompisbiljetter.