Projekt

Pågående projekt

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond
1 000 000 kr

Ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus och Child Culture Design, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.

Näringslivsgruppen 75 000 kr

Ett projekt som motverkar att små barn hamnar i utanförskap.

Hasselbladsstiftelsen 800 000 kr

Ett projekt som skall öka barns intresse och förståelse för kemi.
Läs om vårt samarbete med Chalmers!

Tidigare projekt – 2014 har Alfons Åbergs Kulturhus  fått möjlighet att arbeta med två projekt genom en stor stiftelsedonation.

Svenska PostkodLotteriet 1 070 000 kr

Ett projekt som skall möjliggöra för barn med funktionsnedsättningar att deltaga i minst 50% av våra programpunkter (genomfört 2014)