Projekt

Projekt

Generösa donationer har gjort det möjligt att genomföra större projekt under åren.

Föreningen Solstickan

1 500 000 kr för att stärka arbetet med att vara ett ledande barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet. Med ALLA menar vi oavsett funktionsförmåga, språk, ursprung eller social tillhörighet.

Hasselbladstiftelsen, Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus 

2015/2016, 800 000 kr. 2016/2017, 1 500 000 kr. 2017/2018 700 000 kr.
Ett samarbete mellan Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus som pågått sedan hösten 2015. Syftet är att väcka barns intresse och nyfikenhet för ämnet kemi genom interaktiva lektioner med en kombination av gestaltning, molekyldans och experiment. Läs mer här.

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond, Making Child Culture

2013-2016, 1000 000 kronor.
Ett samarbete mellan Child Culture Design vid Högskolan för design och Konsthantverk, Göteborgs universitet och Alfons Åbergs Kulturhus. Läs mer i publikationen Making Child Culture som du kan beställa från info@alfonskulturhus.com

Tidigare projekt – 2014 har Alfons Åbergs Kulturhus  fått möjlighet att arbeta med två projekt genom en stor stiftelsedonation.

Svenska PostkodLotteriet 1 070 000 kr

Ett projekt som skall möjliggöra för barn med funktionsnedsättningar att deltaga i minst 50% av våra programpunkter (genomfört 2014)