Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\WWW.ROOT\alfonskulturhus.se\wp-content\plugins\post-types-order\post-types-order.php on line 191 and defined in C:\WWW.ROOT\alfonskulturhus.se\wp-includes\wp-db.php on line 1291

Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in C:\WWW.ROOT\alfonskulturhus.se\wp-content\plugins\post-types-order\post-types-order.php on line 268 and defined in C:\WWW.ROOT\alfonskulturhus.se\wp-includes\wp-db.php on line 1291

Projekt

Större pedagogiska projekt

Tack vare generösa stöd från stiftelser och fonder kan större pedagogiska projekt genomföras av Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Vi bidrar till barns utveckling genom lek och lärande. Aktuell forskning visar att det är betydelsefullt med tidiga insatser och här utgör vi en viktig pusselbit i det livslånga lärandet. Läs mer här. (länk till artikeln om tidiga insatser)

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond – Kemi med Alfons Åberg

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 4 500 000 kr.
En treårig förnyad satsning på kemi för 6–7 åringar i ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet. Syftet är att väcka barns intresse och nyfikenhet för ämnet kemi genom interaktiva lektioner med en kombination av gestaltning, molekyldans och experiment. Projektet utvecklas på sikt med lärarhandledning och fortbildningsträffar samt regional spridning.

Hasselbladstiftelsen – I rymden med Alfons Åberg.

2018/2019, 1000 000 kr.  En ny satsning på rymden i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Projektet utvecklas under hösten 2018 för att lanseras våren 2019. Interaktiva lektioner riktade till 6–7 åringar med en kombination av gestaltning, rörelse och övningar.

Föreningen Solstickan

2017/2018, 1 500 000 kr för att stärka arbetet med att vara ett ledande barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet. Med ALLA menar vi oavsett funktionsförmåga, språk, ursprung eller social tillhörighet. Vi har bland annat kunnat erbjuda öppet hus i samband med Göteborgs Kulturkalas samt föreställningar med syn- och teckentolkning på flera arenor för att vidga deltagandet.

Hasselbladstiftelsen, Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus

2015/2016, 800 000 kr. 2016/2017, 1 500 000 kr. 2017/2018 700 000 kr.
Ett samarbete mellan Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus som påbörjades 2015. Syftet är att väcka barns intresse och nyfikenhet för ämnet kemi genom interaktiva lektioner. Projektet beforskats av Göteborgs universitet. Nära 5 000 elever och pedagoger har deltagit och intresset har varit mycket stort. Läs mer här.

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond, Making Child Culture

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 1000 000 kronor.
Ett samarbete mellan Child Culture Design vid Högskolan för design och Konsthantverk, Göteborgs universitet och Alfons Åbergs Kulturhus. Trädgårdskojan på verandan är ett av de bestående resultaten. Läs mer i publikationen Making Child Culture som du kan beställa från info@alfonskulturhus.com. 

Svenska PostkodLotteriet 1 070 000 kr

Ett projekt som skall möjliggöra för barn med funktionsnedsättningar att deltaga i minst 50% av våra programpunkter (genomfört 2014)