Hälsa på hos Alfons med din klass

Alfons Åbergs Kulturhus är en plats för alla barn. Ett hus för kunskap, påhittighet, lek, bus och nyfikenhet. Scenografin och aktiviteterna baseras på berättelserna från böckerna om Alfons Åberg.

Vill du som pedagog boka ett besök för din förskole- eller skolklass?
Klicka här
.

Inbjudan till förskolekväll

Snart är det dags för inspirationskväll för förskolepedagoger på Alfons Åbergs Kulturhus. Helt utan kostnad. Anmäl dig till info@alfonskulturhus.com senast den 17/10. Välkommen!

Dags att boka – Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus hösten 2018!

Kemiprojektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

Nu släpper vi höstens avgiftsfria bokningar till lektionerna ”Kemi med Alfons Åberg”. Ett projekt som syftar till att öka barns intresse och förståelse för kemi. Varje lektion är ca 45 minuter. Barnen ges möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter. I projektet får förskole- och förstaklasselever träffa forskare och studenter från Chalmers Tekniska Högskola på Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg.

FÖRST TILL KVARN!

Intresseanmälan med önskan om dag, tid, antal barn/vuxna, skolans namn & adress, postnummer och ort samt telefon skickas till info@alfonskulturhus.com. Därefter får ni ett besked om ni får plats eller ej.

Lektionerna startar kl. 09.00, 10.15 och 11.30 enligt schemat nedan. Målgrupp: 6-7 år. 

Höstens lektioner

v.46 Mån 12 nov Ons 14 nov Tor 15 nov Fre 16 nov
09.00-09.45        
10.15-11.00        
11.30-12.15 Ej lektion     Ej lektion
         
v.47 Mån 19 nov Ons 21 nov Tor 22 nov Fre 23 nov
09.00-09.45        
10.15-11.00        
11.30-12.15 Ej lektion     Ej lektion
       
v.48 Tis 27 nov Ons 28 nov Tor 29 nov Fre 30 nov
09.00-09.45        
10.15-11.00        
11.30-12.15       Ej lektion


KOSTNADSFRITT
Lektionen hos oss är gratis, sponsrat av alla deltagande företag. Vill du stanna kvar längre för fri lek i huset, tillkommer en kostnad på 45 kr/person och att ni bokar er på hemsidan.

Läs mer här!

Se vår film som beskriver projektet här

Du som är pedagog, beställ din lärarhandledning här

Lärarhandledning som bläddringsbar pdf här

 

 

Vill du bli uppsatt på vår intresselista för kommande lektioner eller avbokningar maila in till oss på info@alfonskulturhus.com

Forskning visar: Viktigt med tidiga insatser

Alfons Åbergs Kulturhus sätt att förena lek med lärande och ge barn möjlighet att lära sig saker i tidig ålder är utmärkt enligt universitetslektorn Annika Åkerblom.
– Det är viktigt att upptäcka eventuella inlärningssvårigheter tidigt och då göra en insats. Och barnens utbildning behöver ske i hela samhället, säger hon.

Annika Åkerblom, som arbetar på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs Universitet, ser Alfons Åbergs Kulturhus som ett mycket bra komplement till förskolors och skolors arbete utifrån läroplanen.
– Precis som att lärare lägger delar av sin undervisning i skogen eller på andra ställen är det en väldigt fin tanke att låta barn komma till ett kulturcentrum, säger Annika Åkerblom.
I egenskap av universitetslektor har hon bred kunskap om barns inlärning.
– Det finns mycket forskning som pekar mot att tidigt lärande av till exempel naturvetenskapligt innehåll och att få en förberedelse för att börja tänka på ett nytt sätt har stor betydelse för hur barn fortsätter sin utveckling, säger hon.

Forskning visar att barn är intresserade av att förstå avancerade saker som naturvetenskapliga fenomen och att förskoleåldern är som gjord för lärande.
– Det handlar om att förstå sin roll i världen och hur världen fungerar. Barn är väldigt öppna och otroligt intresserade. De vill förstå hur världen är beskaffad, säger hon.
Därför ser Annika Åkerblom exempelvis aktiviteter som Alfons Åbergs Kulturhus kemisatsning som viktiga för barn.
– Barnen upplever aktiviteterna som roliga och spännande och får in en idé om att kemi är något roligt och något man själv kan behärska. De får självförtroende och känner att de erövrar världen genom att förstå komplexa strukturer, som kemi på molekylnivå, säger hon och tillägger:
– De viktigaste resultaten av vår forskning är att barn kan förstå dessa fenomen väl, särskilt i sammanhang där de får lov att vara med, agera och reflektera.