Hälsa på hos Alfons med din klass

Alfons Åbergs Kulturhus är en plats för alla barn. Ett hus för kunskap, påhittighet, lek, bus och nyfikenhet. Scenografin och aktiviteterna baseras på berättelserna från böckerna om Alfons Åberg.

Vill du som pedagog boka ett besök för din förskole- eller skolklass?
Klicka här
.

 

Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus återkommer under Vetenskapsfestivalen 2020.

Anmälan till Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus gör ni själva på Vetenskapsfestivalens hemsida och inte via oss. Skolprogrammet läggs upp på deras hemsida i slutet av januari 2020 och bokningen öppnar tisdag den 25 februari.

Vill du bli uppsatt på vår intresselista för kommande lektioner (ej Vetenskapsfestivalens) eller avbokningar maila in till oss på info@alfonskulturhus.com

Kemiprojektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

”Kemi med Alfons Åberg” är ett projekt som syftar till att öka barns intresse och förståelse för kemi. Varje lektion är ca 45 minuter. Barnen ges möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter. I projektet får förskole- och förstaklasselever träffa forskare och studenter från Chalmers Tekniska Högskola på Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg.

KOSTNADSFRITT

Lektionen hos oss är gratis, sponsrat av alla deltagande företag. Vill du stanna kvar längre för fri lek i huset, tillkommer en kostnad på 45 kr/person och att ni bokar er på hemsidan.

FÖRST TILL KVARN!

Intresseanmälan med önskan om dag, tid, antal barn/vuxna, skolans namn & adress, postnummer och ort samt telefon skickas till info@alfonskulturhus.com. Därefter får ni ett besked om ni får plats eller ej. Endast en klass per bokningstillfälle och lärare.

 

Vill du veta mer om lektionen? Läs mer här!
Se vår film som beskriver projektet här 

Du som är pedagog, beställ din lärarhandledning här

Lärarhandledning som bläddringsbar pdf här

En fantasifull kemiresa

Med utgångspunkt från molekylen och med hjälp av fantasin skapar föreställningen Kemi med Alfons Åberg nyfikenhet för ett viktigt ämne som annars kan vara svårt att begripa.

– Kemi ställer krav på fantasin eftersom man måste prata om små saker man inte kan se. Det vill jag hjälpa barn med, säger Per Thorén, Kemist och projektledare på Chalmers.
Han har skapat det pedagogiska innehållet i Kemi med Alfons Åberg med syftet att ge barn i förskoleklass och årskurs 1 en introduktion till ämnet kemi. Det kan låta avancerat för så unga elever, men enligt Per Thorén är det är bra att väcka intresset för ämnet så tidigt som möjligt.
– Jag tror att barnen tar med vad de lärt sig och att det ger ett positivt intryck av kemi som ämne.

Experiment och molekyldans
Per Thorén har i flera år varit jobbat med att inspirera barn och unga till att intressera sig mer för naturvetenskap inom ramen för det internationella projektet Molecular Frontiers (lägg in länk http://www.molecularfrontiers.org/). När han fick frågan om att skapa en kemiutbildning för sex- och sjuåringar på Alfons Åbergs Kulturhus var det en yngre målgrupp än han tidigare riktat sig till. Resultatet är en föreställning som utgår från molekylen som begrepp och som inleds med en saga.
– Vi berättar om innehållet ett glas med vatten och reser i fantasin ner till den minsta beståndsdelen, vattenmolekylen. Vi introducerar kemiämnet på riktigt med en världsbild där allt består av molekyler.
Genom att få barnen att agera själva i en molekyldans får de sedan en förståelse för hur dessa små, små byggstenar beter sig. Inom kemin kallas det för diffusion och betyder att partiklarna rör sig hit och dit och hela tiden kolliderar.
– Det finns många vuxna som inte begriper detta. Om man får sexåringar att göra det kan de lättare förstå kemiska fenomen när de blir äldre och lär sig mer.

Stöd för lärare
Forskare på GU har genomfört djupintervjuer med barn som deltagit i Kemi med Alfons Åberg sedan projektet startades 2015. Detta för att se hur baren tar till sig budskapen och resultatet kommer snart att publiceras i en rapport.
– Lektionen får en skjuts av att vi håller till miljön på kulturhuset och att man kan placera kemiberättelsen i Alfons värld, det ger en extra magi.
Många förskolelärare vill fortsätta med kemiövningarna trots att de saknar utbildning inom naturvetenskap. Därför har det också tagits fram en lärarhandledning i form av en bok med och lätta experiment för förskolor och klassrum. Allt detta bidrar till att skapa en mer positiv bild av kemiämnet och syftet är större än att fler elever ska söka sig till naturkunskap i skolan. Att allmänheten har en grundförståelse för hur molekyler beter sig är viktigt för samhället menar Per Thorén.
– Ordet kemi förknippas ofta med gifter och föroreningar. Men kemikunskaper hjälper oss att förstå problem i samhället och vi vill berätta att kemi också innebär lösningar.

Kemiprojektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

Rymden med Alfons Åberg – Återkommer förhoppningsvis till våren 2020.

För 50 år sedan gjordes den första månlandningen. Det firar Alfons och hans kompisar med flera aktiviteter under  Rymdveckan. Tillsammans med astronomer och skådespelare reser vi till månen. Genom lekfulla experiment och interaktiva moment lär vi oss om astronomi. Tanken är att i mycket unga år väcka intresset för naturvetenskap där Alfons Åberg kan vara ett komplement till skolan.

Vi är stolta över att vara en del av Rymdveckan . Rymden med Alfons Åberg arrangeras av Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Göteborgs Universitet med stöd av Hasselbladstiftelsen.

Skolår: F-1 (6-7 år), 45 min per tillfälle. 

FÖRST TILL KVARN!

Intresseanmälan med önskan om dag, tid, antal barn/vuxna, skolans namn & adress, postnummer och ort samt telefon skickas till info@alfonskulturhus.com. Därefter får ni ett besked om ni får plats eller ej. Endast en klass per bokningstillfälle och lärare.

Lektionen hos oss är gratis tack vare bidrag från Hasselbladstiftelsen. Vill ni stanna kvar längre för fri lek i huset, tillkommer en kostnad på 45 kr/person och att ni bokar er på hemsidan.

Forskning visar: Viktigt med tidiga insatser

Alfons Åbergs Kulturhus sätt att förena lek med lärande och ge barn möjlighet att lära sig saker i tidig ålder är utmärkt enligt universitetslektorn Annika Åkerblom.
– Det är viktigt att upptäcka eventuella inlärningssvårigheter tidigt och då göra en insats. Och barnens utbildning behöver ske i hela samhället, säger hon.

Annika Åkerblom, som arbetar på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs Universitet, ser Alfons Åbergs Kulturhus som ett mycket bra komplement till förskolors och skolors arbete utifrån läroplanen.
– Precis som att lärare lägger delar av sin undervisning i skogen eller på andra ställen är det en väldigt fin tanke att låta barn komma till ett kulturcentrum, säger Annika Åkerblom.
I egenskap av universitetslektor har hon bred kunskap om barns inlärning.
– Det finns mycket forskning som pekar mot att tidigt lärande av till exempel naturvetenskapligt innehåll och att få en förberedelse för att börja tänka på ett nytt sätt har stor betydelse för hur barn fortsätter sin utveckling, säger hon.

Forskning visar att barn är intresserade av att förstå avancerade saker som naturvetenskapliga fenomen och att förskoleåldern är som gjord för lärande.
– Det handlar om att förstå sin roll i världen och hur världen fungerar. Barn är väldigt öppna och otroligt intresserade. De vill förstå hur världen är beskaffad, säger hon.
Därför ser Annika Åkerblom exempelvis aktiviteter som Alfons Åbergs Kulturhus kemisatsning som viktiga för barn.
– Barnen upplever aktiviteterna som roliga och spännande och får in en idé om att kemi är något roligt och något man själv kan behärska. De får självförtroende och känner att de erövrar världen genom att förstå komplexa strukturer, som kemi på molekylnivå, säger hon och tillägger:
– De viktigaste resultaten av vår forskning är att barn kan förstå dessa fenomen väl, särskilt i sammanhang där de får lov att vara med, agera och reflektera.