Stiftelsen

Stiftelsen

Verksamheten är grundad av en icke vinstdrivande stiftelse. Stadgarna säger att stiftelsens styrelse ska bestå till en tredjedel vardera av följande: staden, författarens släkt och relevanta personer i samhället i övrigt.

Driften sker i ett helägt dotterbolag. Driftsbolagets ansvar är att driva verksamheten i normal aktiebolagsform med VD som ansvarar gentemot sin styrelse. Stiftelsen är icke vinstdrivande. När överskott skapas i driftsbolaget återinvesteras detta i verksamheten.

Här är styrelsen för Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg 2019

Styrelsen arbetar ideellt och består av representanter från Göteborgs Stad, näringslivet och familjen Bergström.

Birgitta Löfdahl-Öfverholm, ordförande, fd chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co
Lena Treschow Torell, professor i Fysik, syster till Gunilla Bergström
Pål Andersson, Bok-Makaren AB, son till Gunilla Bergström
Sofia Torell, Bok-Makaren AB, systerdotter till Gunilla Bergström
Carl-Henric Wallblom, VD Lesley Cosmetics AB
Martin Stener, affärsutvecklingskonsult
Olof Nyström (adj), Advokatfirman Lindahl
Marie-Louise Hänel Sandström, (M) Riksdagen
Peter Faltpihl, (V)
Anki Sande, programchef, Göteborg & Co