Main content

Alfons Åbergs Kulturhus och Balder ger fler barn tillgång till kultur 

Alfons Åbergs Kulturhus sätter upp teaterföreställningar i Balders bostadsområden.  Det är ett nytt samarbete där Balder vill bidra till att hyresgästerna i deras bostadsområden får tillgång till barnkultur som stärker barns utveckling. 

Fastighets AB Balder bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter på ett stort antal orter i Sverige. Som långsiktig och stabil fastighetsägare vill de inte bara påverka byggnaderna och boendekomforten utan också skapa förutsättningar för att människor ska växa och må bra.  
– Vi arbetar genom sociala insatser för ännu tryggare och trivsammare bostadsområden. Det sociala engagemanget har varit en del av Balders DNA sedan bolaget startade och har till stor del fokus på barn och unga, säger Sandra Nilsson, Fastighets AB Balder.  

Eftersom många av de aktiviteter Balder genomför för att utveckla bostadsområden riktar sig till barn och unga är Alfons Åbergs Kulturhus en perfekt partner. 
– Samarbetet med Alfons Åbergs Kulturhus gör att vi kan bidra till att hyresgästerna i våra bostadsområden får tillgång till barnkultur som bidrar till barns utveckling. Just läsande och lärande tycker vi är viktiga frågor och det är viktigt att stimulera till det redan när barnen är små.   

Alfons Åbergs Kulturhus sätter med start under 2022 upp ett tiotal teaterföreställningar i Balders bostadsområden och kommer även att sända digitalt. Det är föreställningar som till exempel “Vem räddar Alfons Åberg?” om livsviktig vänskap och “Varför gråter draken?” som handlar om barnkonventionen och är skapad tillsammans med barn.  Föreställningar som ingår i repertoaren vid Alfons Åbergs Kulturhus.  
– Föreställningarna tar upp viktiga ämnen på ett lekfullt sätt, och det tror vi kan vara väldigt givande för publiken. Det blir förhoppningsvis en stor del igenkänning och viktiga verktyg att ta med sig i livet. 

– Alfons Åbergs Kulturhus stärker barns utveckling genom lek och lärande och tack vare det här fantastiska samarbetet med Balder får vi en möjlighet att nå ut till ännu fler barn, både fysiskt och digitalt.  Tillgång till kultur är en rättighet för alla barn enligt FN:s Barnkonvention och genom den här typen av samarbeten stärker vi vår roll som en lekfull samhällsaktör, säger Anna Forsgren, VD på Alfons Åbergs Kulturhus.  

För Balder blir samarbetet också ett sätt att skapa kontakt med hyresgäster. 
– Vi hoppas på många roliga och intressanta möten, både fysiskt och digitalt och att vi genom samarbetet med Alfons Åbergs Kulturhus skapar långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Och så hoppas vi självklart på att väcka nyfikenhet och läslust hos barnen, säger Sandra Nilsson.  

Tillbaka till föregående sida