Main content

Alfons Åbergs Kulturhus tillfälligt stängt 200326

Som en effekt av Coronavirusets utbrott kommer Alfons Åbergs Kulturhus att stänga tillfälligt. Istället utvecklas en digital mötesplats där barn och deras vuxna kan ta del av husets aktiviteter.

– Vi stänger tillfälligt huset för att undvika smittspridning och klara vår ekonomi. Hos oss träffas barn och deras vuxna för att leka och lära, det blir möten över generationsgränserna. Men det fungerar inte i dagsläget på grund av smittorisken, säger Anna Forsgren, VD för Alfons Åbergs Kulturhus.

Alfons Åbergs Kulturhus kommer att hållas stängt tills vidare. Men barn har ett behov av att leka och lära, och det är ännu större när situationen i samhället ser ut som den gör just nu. Därför lägger huset kraft på att utvecklas som en digital mötesplats på sin hemsida och i sociala medier.

Den viktiga verksamheten flyttar därmed från en fysisk plats till en digital där det blir möjligt för barn och deras vuxna att umgås.
– Barn har möjlighet att, med hjälp av sina föräldrar, höra av sig till oss och berätta vad de önskar att Alfons Åbergs Kulturhus gör för digitalt innehåll. Önskemål om till exempel föreställningar eller sagoläsning kan skickas via mail eller sociala medier, säger Anna Forsgren.

För mer information och kontaktuppgifter:

Anna Forsgren
0708-13 39 20
anna.forsgren@alfonskulturhus.com