Main content

En fantasifull kemiresa

Med utgångspunkt från molekylen och med hjälp av fantasin skapar föreställningen Kemi med Alfons Åberg nyfikenhet för ett viktigt ämne som annars kan vara svårt att begripa.

– Kemi ställer krav på fantasin eftersom man måste prata om små saker man inte kan se. Det vill jag hjälpa barn med, säger Per Thorén, Kemist och projektledare på Chalmers.
Han har skapat det pedagogiska innehållet i Kemi med Alfons Åberg med syftet att ge barn i förskoleklass och årskurs 1 en introduktion till ämnet kemi. Det kan låta avancerat för så unga elever, men enligt Per Thorén är det är bra att väcka intresset för ämnet så tidigt som möjligt.
– Jag tror att barnen tar med vad de lärt sig och att det ger ett positivt intryck av kemi som ämne.

Forskning visar att barn är intresserade av att förstå avancerade saker som naturvetenskapliga fenomen och att förskoleåldern är som gjord för lärande.
– Det handlar om att förstå sin roll i världen och hur världen fungerar. Barn är väldigt öppna och otroligt intresserade. De vill förstå hur världen är beskaffad, säger hon.
Därför ser Annika Åkerblom exempelvis aktiviteter som Alfons Åbergs Kulturhus kemisatsning som viktiga för barn.
– Barnen upplever aktiviteterna som roliga och spännande och får in en idé om att kemi är något roligt och något man själv kan behärska. De får självförtroende och känner att de erövrar världen genom att förstå komplexa strukturer, som kemi på molekylnivå, säger hon och tillägger:
– De viktigaste resultaten av vår forskning är att barn kan förstå dessa fenomen väl, särskilt i sammanhang där de får lov att vara med, agera och reflektera.

Kemiprojektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond sedan 2018. De första tre åren finansierades av Hasselbladstiftelsen.

Stöd för lärare

Forskare på GU har genomfört djupintervjuer med barn som deltagit i Kemi med Alfons Åberg sedan projektet startades 2015. Detta för att se hur baren tar till sig budskapen och resultatet kommer snart att publiceras i en rapport.
– Lektionen får en skjuts av att vi håller till miljön på kulturhuset och att man kan placera kemiberättelsen i Alfons värld, det ger en extra magi.
Många förskolelärare vill fortsätta med kemiövningarna trots att de saknar utbildning inom naturvetenskap. Därför har det också tagits fram en lärarhandledning i form av en bok med och lätta experiment för förskolor och klassrum. Allt detta bidrar till att skapa en mer positiv bild av kemiämnet och syftet är större än att fler elever ska söka sig till naturkunskap i skolan. Att allmänheten har en grundförståelse för hur molekyler beter sig är viktigt för samhället menar Per Thorén.
– Ordet kemi förknippas ofta med gifter och föroreningar. Men kemikunskaper hjälper oss att förstå problem i samhället och vi vill berätta att kemi också innebär lösningar.