Main content

Forskning visar: Viktigt med tidiga insatser

Alfons Åbergs Kulturhus sätt att förena lek med lärande och ge barn möjlighet att lära sig saker i tidig ålder är utmärkt enligt universitetslektorn Annika Åkerblom.
– Det är viktigt att upptäcka eventuella inlärningssvårigheter tidigt och då göra en insats. Och barnens utbildning behöver ske i hela samhället, säger hon.

Annika Åkerblom, som arbetar på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs Universitet, ser Alfons Åbergs Kulturhus som ett mycket bra komplement till förskolors och skolors arbete utifrån läroplanen.
– Precis som att lärare lägger delar av sin undervisning i skogen eller på andra ställen är det en väldigt fin tanke att låta barn komma till ett kulturcentrum, säger Annika Åkerblom.
I egenskap av universitetslektor har hon bred kunskap om barns inlärning.
– Det finns mycket forskning som pekar mot att tidigt lärande av till exempel naturvetenskapligt innehåll och att få en förberedelse för att börja tänka på ett nytt sätt har stor betydelse för hur barn fortsätter sin utveckling, säger hon.

Forskning visar att barn är intresserade av att förstå avancerade saker som naturvetenskapliga fenomen och att förskoleåldern är som gjord för lärande.
– Det handlar om att förstå sin roll i världen och hur världen fungerar. Barn är väldigt öppna och otroligt intresserade. De vill förstå hur världen är beskaffad, säger hon.
Därför ser Annika Åkerblom exempelvis aktiviteter som Alfons Åbergs Kulturhus kemisatsning som viktiga för barn.
– Barnen upplever aktiviteterna som roliga och spännande och får in en idé om att kemi är något roligt och något man själv kan behärska. De får självförtroende och känner att de erövrar världen genom att förstå komplexa strukturer, som kemi på molekylnivå, säger hon och tillägger:
– De viktigaste resultaten av vår forskning är att barn kan förstå dessa fenomen väl, särskilt i sammanhang där de får lov att vara med, agera och reflektera.