Main content

Gunilla Bergströms ateljé på Alfons Åbergs Kulturhus

G som i Gunilla

Vi är så tacksamma att få hedra Gunilla Bergströms minne genom verksamheten på Alfons Åbergs Kulturhus; att få stärka barns utveckling genom lek och lärande. Med högläsning, teaterföreställningar, husets scenografi och våra pedagogiska projekt förvaltar vi de älskade karaktärerna i böckerna om Alfons Åberg samt Bill och Bolla. Gunilla lämnar ett starkt avtryck, hennes bilder och berättelser kommer att leva vidare och glädja barn och deras vuxna i många generationer framåt.

”Min dröm är att alla barn ska få ha kvar sin iver och nyfikenhet. En förälders viktigaste uppgift är att få barnet att behålla den där rasande vetgirigheten och ivern som lyser i barnens ögon när de är tre-fyra år. Blicken som säger att livet är intressant. För det är det ju. Om man vill veta. Jag hoppas att detta inte bara blir Alfons hus, utan alla barns hus. I den här byggnaden möts historia och nutid och väcker barnens upptäckarglädje”.

Nu har vi tagit steget vidare och återskapar delar av Gunilla Bergströms ateljé på Alfons Åbergs Kulturhus. På så sätt får Alfons skapare också flytta in i kulturhuset. Vi visar originalinredning från ateljén, priser och utmärkelser samt kuriosa. Vår förhoppning är att även inspirera till eget skapande för både små och stora och locka in fler i böckernas fantastiska värld. Det blir ett värdigt bidrag till jubileumsåret 2022 då vi firar 50 år med Alfons Åberg i barnlitteraturen och att kulturhuset funnits i 10 år.

Vi visar originalinredning från ateljén, priser och utmärkelser samt kuriosa.

Samverkan bakom utställning

“G som i Gunilla” har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus,
Barnutställningar AB och Bok-Makaren AB, med stöd av Kulturrådet.
– Gunilla hade så mycket energi. Hela ateljén var präglad av denna energi, nyfikenhet, humor och
skaparglädje som vi hoppas ska smitta av sig till både barn och vuxna som besöker huset, säger Sofia Torell, Bok-Makaren AB och systerdotter till Gunilla Bergström.

G som i Gunilla invigdes genom att Sofia Torell, Tor Svae under uppsikt av Anna Forsgren knöt ett band som visade projektets samverkan.

Lära känna Gunilla Bergström

Utställningen är producerad av Tor och Klara Svae från Barnutställningar AB.
– Att få plocka ner ett genis ateljé och bygga upp den här i Göteborg, på Alfons Åbergs Kulturhus, det är en ynnest, säger Tor Svae som samverkat med Gunilla Bergström i flera utställningar.
– Jag vill förmedla till barn, deras föräldrar och deras föräldrar i sin tur hur Gunilla arbetade med
kollage och penna. I utställningen får man lära känna Gunilla, hur hon hade det i sin ateljé.

Delar av Gunilla Bergströms ateljé. På den blå pinnstolen skapade hon alla böckerna om Alfons Åberg.