Main content

Mer om lektionen Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus

Kemiprojektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Ett projekt som ska öka barns intresse och förståelse för kemi. Något som kanske kan verka svårt och obegripligt vid en första anblick förklaras med lek och aktivitet tillsammans med barnen. Här får förskole- och förstaklasselever träffa skådespelare och pedagoger samt forskare och studenter från Chalmers på Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg. Projektet beforskas av Göteborgs universitet.

Sedan 2015 har projektet lockat drygt 31 000 skolelever med syftet att öka barns intresse och förståelse för kemi. Vi har även utvecklat en lärarhandledning som delas ut till alla deltagande pedagoger.

Tanken är att i mycket unga år väcka intresset för naturvetenskap och att Alfons Åbergs Kulturhus kan vara ett komplement till skolan.

Projektet vill skapa en positiv bild av kemiämnet, ge möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter samt stärka lärarna i deras roll som inspiratörer till eleverna. På längre sikt skulle projektet kunna bidra till att öka antalet ungdomar som söker sig till kemistudier på högre nivå.

Syftet är att väcka nyfikenhet så att barnen utvecklar intresse och förtrogenhet med kemins intressanta grunder på ett lättförståeligt sätt. Att få ”deras vuxna” att inse hur viktigt och roligt det kan vara att prata kemi med barn. Få deltagarna att kunna använda vissa kemiska begrepp, modeller och teorier för att lätt beskriva och förklara vardagliga samband i naturen, i kroppen eller  vanliga  kemikalier i hemmet

Kostnadsfritt

Lektionen hos oss är gratis, sponsrad av alla deltagande företag. Vill du stanna kvar längre för fri lek i huset, tillkommer en kostnad på 45 kr/person och kräver en egen bokning på hemsidan.


Här kan du ladda ner vår fina lärarhandledning

Den handledning du kommer att ta del av är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus med stöd av Hasselbladstiftelsen. Projektet ”Kemi med Alfons Åberg” startade hösten 2015/våren 2016 och blev omedelbart en framgång, där lektioner snabbt fullbokades av klasser från förskola och skola i Göteborg med omnejd.

Syftet med handledningen är att ge möjlighet till fördjupning med lektioner och experiment på hemmaplan; i klassrummet eller på förskolan.
Vår förhoppning är att du som pedagog skall ha glädje och nytta av materialet tillsammans med dina elever. Vi önskar er en fortsatt fin resa in i molekylernas värld.

Varmt tack till:

•deltagande förskole- och skolklasser som hjälpt till att föra arbetet framåt.
•forskare, studenter, projektledare, pedagoger och skådespelarare som bidragit till ett innehåll med hög kvalitet
•författaren Gunilla Bergström som skapat böckerna om Alfons Åberg
•Hasselbladstiftelsen som finansierat kemiprojektet
• Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som finansierar kemiprojektet under perioden 2018-2021

Illustration Lärarhandledning Kemi Blå bakgrund sv / vit text Några rosa7vita molekyler ovanför Alfons huvud. Alfons pekar på sitt huvud.

Läs vår fina handledning här

Se vår film


En fantasifull kemiresa

Med utgångspunkt från molekylen och med hjälp av fantasin skapar föreställningen Kemi med Alfons Åberg nyfikenhet för ett viktigt ämne som annars kan vara svårt att begripa.

Läs mer

Forskning visar: Viktigt med tidiga insatser

Alfons Åbergs Kulturhus sätt att förena lek med lärande och ge barn möjlighet att lära sig saker i tidig ålder är utmärkt enligt universitetslektorn Annika Åkerblom.

Läs mer

Se vår film

Här kan du se delar av föreställningen och höra Per Thorén berätta om Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus .


Beställ en tryckt lärarhandledning
OBS! Slut i lager, finns endast som bläddringsbar pdf.

Fyll i formuläret nedan för att beställa lärarhandledningen. Tryck sedan på knappen skicka. Efterfrågan är stor och vi skickar så långt lagret räcker.


    Obs! Beställningen är inte slutförd förrän ni har fått ett bekräftelse-mail från oss.