Main content

Lekmiljöer för alla

Alfons Åbergs Kulturhus, Our Normal Association och The Service Design Studio, har genomfört ett projekt för att göra lekmiljöer mer tillgängliga för alla – oavsett funktionsförmåga. Arbetet har syftat till att göra Alfons Åberg Kulturhus till en mötesplats där alla barn i ännu större utsträckning än idag ges förutsättningar att mötas i leken.

Hittills har fokus inom området ofta kommit att handla om tillgänglighet i fysiska miljöer, men i arbetet som presenterades vid webbinariet har universell utformning använts för att bredda fokus och titta minst lika mycket på bemötande, kommunikation och kognitiva aspekter för att hitta nya lösningar.

Webbinariet spelades in den 28 april. 

I detta seminarium vill vi inspirera dig att skapa mer inkluderande tjänster, produkter och miljöer, berätta om universell utformning och ge exempel på hur arbetet kan gå till i praktiken.

Länk till seminariet utan text
Länk till seminariet med text

Representanter från Alfons Åbergs Kulturhus, Our Normal Association, The Service Design Studio medverkade vid webbinariet.