Main content

Partnerskap

Ditt stöd gör skillnad

Alfons Åbergs Kulturhus är unikt för Göteborg, Sverige och i världen. Vår ambition är att vara en lekfull samhällsaktör som kan bidra till ett minskat utanförskap.

Bakom verksamheten står en icke vinstdrivande stiftelse med en styrelse som arbetar ideellt. För att leva upp till visionen att vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet behöver vi din hjälp. Vi tror på ett samarbete som gynnar både dig, oss och framför allt målgruppen, barnen. Tillsammans kan vi göra skillnad och arbeta för att fler barn skall få leka och lära i en kreativ miljö. Vi brinner för högläsning och läsning och vet att tidiga insatser är avgörande för en bra start i livet. 

Att driva en verksamhet med hög kvalitet i ständig utveckling är kapitalkrävande. Bli en kulturhjälte och stöd vår viktiga verksamhet för vetgiriga busfrön.

I ett samarbete med oss kan du skräddarsy din insats eller välja någon av våra partnernivåer.

Huvudpartner: 300 tkr/år i minst tre år
Partner: 100 tkr/år
Projektpartner, programpartner, materialpartner

Vill du bidra?

Är du intresserad av att bli huvudpartner, partner eller bidra till ett särskilt projekt eller program, kontakta VD Anna Forsgren på anna.forsgren@alfonskulturhus.com.

Har du allmänna frågor skriv gärna till info@alfonskulturhus.com så kontaktar vi dig, eller ring 031-15 42 80. Du är förstås alltid välkommen att bidra med gåvor via SWISH: 123 640 64 25 eller till Stiftelsens bankgiro 410-7157. 

Ditt stöd gör skillnad. Tack på förhand.

Hitta på sidan:

Ditt stöd gör skillnad
Grundare och partners
Köp Alfons Åbergs Kompisbiljetter
Större pedagogiska projekt

Partnerpolicy

  • Vi har ett långsiktigt gemensamt samarbete som målsättning
  • Vi har skriftliga avtal med våra partners
  • Vi följer vår värdegrund och våra etiska regler gällande partnerskap
  • Vi arrangerar årliga partnerträffar för gemensamt utbyte


Grundare och partners

Grundare: Aktiebolaget SKF, Carl Bennet AB, Coop, Wallenstam AB och AB Volvo.
Vi har även ett verksamhetsstöd från Göteborgs Stad samt projektbidrag från Kulturrådet för återhämtning med anledning av covid-19.

Tack vare ett samarbete med Förskoleförvaltningen, Göteborgs Stad, erbjuds alla 4- och 5-åringar i förskolor i Göteborg avgiftsfria besök med teaterföreställning och busstransport.

Partners: AstraZeneca, Carl Bennet AB, Coop, Fastighets AB Balder, Triumf Glass

Akademiska samarbetspartners: Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.

Materialpartners: BabyBjörn, Libero, Rabén & Sjögren och Triumf Glass.

Tidigare år har generösa bidrag mottagits från: Apotekare Mossbergs Stiftelse, Bic Nordic AB, Bok-Makaren AB, Billström Reimer Andersson Bygg AB, Familjen Simonyi, Föreningen Solstickan, Göteborgs Stad, Hasselbladstiftelsen, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kulturrådet, Länsförsäkringar, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Rabén& Sjögren, Smarteyes, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Vinnova och Västra Götalandsregionen, VGR.

Nytt samarbete
Fastighets AB Balder och Alfons Åbergs Kulturhus

Vi är väldigt glada över vårt nya samarbete med Fastighets AB Balder. Tack vare det kan vi göra barnkultur tillgängligt för fler barn, både fysiskt och digitalt, oavsett var de bor. Som en del av samarbetet gör Alfons Åbergs Kulturhus gästspel i Balders bostadsområden och kommer även att sända digitalt. Läs mer här

Samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus och Balder ger fler barn tillgång till kultur

Köp Alfons Åbergs Kompisbiljetter

Alla barn har tyvärr inte möjlighet att besöka oss. Genom att köpa kompisbiljetter ger du en grupp barn fri entré till kulturhuset med möjlighet att ta del av dagliga programinslag. Samtidigt som du ger barnen en rolig och lärorik dag, stöder du vår verksamhet och hjälper oss att stärka barns utveckling och lärande.

Vi samverkar exempelvis med noga utvalda organisationer såsom Stadsmissionen,  Stiftelsen Friends och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som förmedlar kompisbiljetterna direkt till barnfamiljer som har det extra tufft i vardagen.

Läs mer om hur du blir en hemlig kompis här


Projektstöd

Större pedagogiska projekt

Tack vare generösa stöd från flera stiftelser och fonder kan större pedagogiska projekt genomföras av Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet.

Vi bidrar till barns utveckling genom lek och lärande. Aktuell forskning visar att det är betydelsefullt med tidiga insatser och här utgör vi en viktig pusselbit i det livslånga lärandet. 
Läs mer här.

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond – Kemi med Alfons Åberg

2021-2024 4 milj. kr, 2018-2021 4, 5 milj. Kr

En treårig förnyad satsning på kemi för 6–7 åringar i ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet. Syftet är att väcka barns intresse och nyfikenhet för ämnet kemi genom interaktiva lektioner med en kombination av gestaltning, molekyldans och experiment. Projektet utvecklas på sikt med lärarhandledning och fortbildningsträffar samt nationell spridning. Sedan våren 2020 genomförs även digitala lektioner för att öka det geografiska upptagningsområdet och nå ut till fler barn och pedagoger. Hösten 2019 genomfördes en regional pilotsatsning med kemilektioner i samarbete med Innovatum i Trollhättan med stöd av Västra Götalandsregionen.

Läs mer här

Vinnova

2020/2021, 280 tkr. Ett samarbete mellan Our normal, med kompetens från Service Design Studio, och Alfons Åbergs Kulturhus med stöd från Vinnova. Under 2020 och 2021 kommer vi arbeta kring frågan  ”Hur skapar vi platser där ALLA barn kan mötas i leken”. Målet med projektet är att utifrån konceptet om universell utformning som bas både bidra till enkla idéer som kan förverkligas direkt i verksamheten samt identifiera utvecklingsområden för framtiden och som kan göras på lite längre sikt. En viktig del i projektet är också att bidra till kunskapsbyggande och kunskapsspridning kring hur man kan arbeta med universell utformning i olika typer av verksamheter.

Läs mer om projektet här! https://ournormal.org/platser-for-alla/ 

Hasselbladstiftelsen, Rymden med Alfons Åberg.

2018/2019, 1 miljon kr.  2019, 500 tkr. En ny satsning på rymden i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Projektet utvecklades under hösten 2018 och genomfördes under vår/höst 2019.  Rymden med Alfons Åberg består av lekfulla, interaktiva lektioner där vi reser till månen tillsammans. Lektionerna är riktade till 6–7 åringar med en kombination av gestaltning, rörelse och experiment.

Hasselbladstiftelsen, Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus

2015/2016, 800 tkr. 2016/2017, 1,5 milj. kr. 2017/2018 700 tkr.
Ett samarbete mellan Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus som påbörjades 2015. Syftet är att väcka barns intresse och nyfikenhet för ämnet kemi genom interaktiva lektioner. Projektet har beforskats av Göteborgs universitet. Sedan starten 2015 har över 7000 elever och pedagoger deltagit och intresset har varit mycket stort.

Läs mer här.

 

Föreningen Solstickan

2017/2018, 1,5 milj. kr för att stärka arbetet med att vara ett ledande barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet. Med ALLA menar vi oavsett funktionsförmåga, språk, ursprung eller social tillhörighet. Vi har bland annat kunnat erbjuda öppet hus i samband med Göteborgs Kulturkalas samt uppsökande föreställningar med syn- och teckentolkning på flera arenor för att vidga deltagandet.

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond, Making child culture

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 1 miljon kr. Ett samarbete mellan Child Culture Design vid Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet och Alfons Åbergs Kulturhus. Trädgårdskojan på verandan är ett av de bestående resultaten. Läs mer i publikationen Making Child Culture som du kan beställa från info@alfonskulturhus.com