Main content

Roliga barnaktiviteter på Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg

Alfons Åbergs Kulturhus bidrar till barns utveckling genom lek och lärande.

Barnboksfiguren Alfons Åberg står för många goda värden som humanitet, glädje och nyfikenhet. Det präglar också verksamheten vid Alfons Åbergs Kulturhus, som öppnade hösten 2012 i den gamla fröhandeln i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Alfons Åbergs Kulturhus är unikt för Göteborg, för Sverige och i världen.

Vi vill vara ett ledande barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet. Med ALLA menar vi oavsett funktionsförmåga, språk, ursprung eller social situation. Målgruppen är framför allt barn 0–8 år och deras vuxna.  

Kulturhuset har över 64 000 besökare per år, håller öppet 361 dagar, och drivs utan vinstintresse. Här värnas om barns rättigheter, jämställdhet och mångfald.

Alfons Åberg bor i den gamla fröhandeln i Trädgårdsföreningen där gammalt och nytt möts i en kreativ miljö. Här finns aktiviteter där nyfikna barn kan leka, lära, busa, klättra och upptäcka i ett hus fyllt med finurliga saker. De vuxliga kan uppleva huset tillsammans med barnen, slå sig ner i läshörnan, ta en fika, eller låtsas vara Alfons pappa eller farmor. På vägen hem kan man köpa med sig något roligt från butiken.

Alfons Åbergs Kulturhus erbjuder:

Scenografin som baseras på Gunilla Bergströms berättelser om Alfons Åberg har utformats av Tor Svae. Här finns höghuset som Alfons bor i, hans vardagsrum, läskiga monstret, helikopter och förstås Milla, Mållgan, farmor och mycket mer. I läshörnan finns mängder av böcker att låna och läsa.

Programverksamhet med en bred repertoar av hög kvalitet. Vi presenterar tre till fyra programpunkter varje dag varav minst två teaterföreställningar. För att vara tillgängliga för fler erbjuds regelbundet mimföreställningar och teckentolkade föreställningar. Många barn får sin första kulturupplevelse hos Alfons och den blir extra tillgänglig då föreställningarna är korta för att passa de allra yngsta. Vi brinner förstås för högläsning och läsning. Ett annat viktigt område är barns rättigheter där vi arbetar aktivt med barnkonventionen. Programkalendern hittar du här

Pedagogiska projekt i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet med finansiering från stiftelser.  Grupper i förskola och skola får ta del av avgiftsfria, lekfulla och interaktiva lektioner.

Med tidiga insatser stärker vi förskolans och skolans roll. Syftet är att väcka lust och nyfikenhet och inspirera både barn och deras pedagoger till fortsatt lärande. Tillsammans med experter, studenter, pedagoger och skådespelare utforskar vi det bubblande ämnet kemi och den oändligt spännande rymden. Läs mer om skolbesök här. Alfons Åbergs Kulturhus arrangerar även fortbildningstillfällen för pedagoger i samverkan med andra aktörer.

Uppsökande och inkluderande satsningar för att vara tillgängliga för fler. En av de stora utmaningarna är utanförskap oavsett om orsaken är funktionsnedsättning, social situation, språk eller segregation. Här vill Alfons Åbergs Kulturhus ta position för att inkludera fler och minska utanförskapet. Sedan starten har vi arbetat med inkludering och tillgänglighet för minoriteter och barn med funktionsnedsättning eller som lever i utsatthet. Det arbetet utvecklas ständigt. Vi har en viktig funktion att fylla som en lekfull samhällsaktör för att leva upp till de goda värden som karaktären Alfons Åbergs står för. Vi vill stärka barns utveckling och rättigheter genom aktiviteter såsom lek, läsning och lärande och vi vill bidra till en bättre start i livet.

Stiftelsen

Bakom verksamheten vid Alfons Åbergs Kulturhus finns en stiftelse som drivs utan vinstintresse. Styrelsen arbetar ideellt och består av representanter för Göteborgs Stad, näringslivet och familjen Bergström. 

Driften sker i ett helägt dotterbolag. Driftsbolagets ansvar är att driva verksamheten i aktiebolagsform med VD som ansvarar gentemot styrelsen. Om överskott skapas i driftsbolaget återinvesteras detta i verksamheten.

Styrelsen för Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg

Birgitta L-Öfverholm, Ordförande
Carl Henric Wallblom, VD Lesley Cosmetics
Hillevi Börjesson, Advokat Mannheimer Swartling
Lars Isacson, Strategisk rådgivare Göteborg & Co
Lena Treschow Torell, Professor i fysik, syster till Gunilla Bergström
Marie- Louise Hänel Sandström, (M) Riksdagen
Olof Nyström (adj), Advokatfirman Lindahl
Peter Faltpihl, (V)
Pål Andersson, Bok-Makaren AB, son till Gunilla Bergström
Sofia Torell, Bok-Makaren AB, systerdotter till Gunilla Bergström

Ledamöter ur styrelsen för Alfons Åbergs Kulturhus.
Från vänster: Lars Isacson, Marie-Louise Hänel Sandström, Hillevi Börjesson, Sofia Torell, Olof Nyström, Carl Henric Wallblom, Anna Forsgren, Birgitta L-Öfverholm, Lena Treschow Torell.
På bilden saknas Pål Andersson, Peter Faltpihl