Main content

Skolbesök Göteborg – Hälsa på hos Alfons med din klass

Vad kul att du vill leka och lära på Alfons Åbergs Kulturhus!

Här kommer både små och stora att känna igen miljöer och figurer från böckerna om Alfons Åberg. Vi erbjuder en omfattande programverksamhet för skolbesök i Göteborg med dagliga teater-föreställningar och mycket annat.

Teckentolkade föreställningar ges regelbundet. Genom scenografi och program lyfts barns rätt att leka och lära. Fantasin, nyfikenheten och upptäckarlusten stimuleras.

Tidiga insatser är avgörande för en bra start i livet. Vi är ett viktigt komplement till förskola och skola

Varmt välkommen!

I teatern Alfons håller i ett plåster och har sjuklådan i knät. Victor sitter bakom och ser på. Ur Vem räddar Alfons Åberg?

Vill du som pedagog boka ett besök för din förskolegrupp eller skolklass i Göteborg?

Vänligen observera!
Bokningen är inte slutförd förrän du har fått ett bekräftelse-mail från oss. Stort tack!


Dags att boka höstens lektioner! Kemi med Alfons Åberg 
– för de yngsta naturvetarna

Boka fysisk lektion? – Läs här

Nu släpper vi 18 lektioner till ”Kemi med Alfons Åberg”. Ett projekt som syftar till att öka barns intresse och förståelse för kemi. Varje lektion är ca 40 minuter. Barnen ges möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter. I projektet får förskole- och förstaklasselever träffa forskare och studenter från Chalmers Tekniska Högskola på Alfons Åbergs Kulturhus, Slussgatan 1 i Göteborg.

FÖRST TILL KVARN!

Därefter får ni ett besked om ni får plats eller ej. Endast en klass per bokningstillfälle och lärare. Lektionerna startar kl. 09.00, 10.15 och 11.30 enligt schemat nedan.

Målgrupp: Förskolebarn från 5 år och pedagoger

v.46TisdagOnsdagTorsdag
09.00FullbokatFullbokatFullbokat
10.15FullbokatFullbokatFullbokat
11.30Ledigt passLedigt passLedigt pass
v.47TisdagOnsdagTorsdag
09.00FullbokatFullbokatFullbokat
10.15FullbokatFullbokatFullbokat
11.30FullbokatLedigt passLedigt pass

Boka digital lektion? – Läs här

Samla din F-1klass och delta i en livesänd kemilektion med gestaltning, interaktiva moment och experiment tillsammans. Livesändningen sker den 24 november kl.09.00 – 09.45 och du och din klass kan delta var ni än befinner er. Möjlighet ges att ställa frågor i chatten som besvaras av studenter från Chalmers.

Lektionen är utan kostnad och du får även en lärarhandledning att ladda ner.

Projektet följs av forskare från institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.


Mer om vårt pedagogiska projekt Kemi med Alfons Åberg

Illustration Skolprojekt Kemi. Rosa bakgrund med svart text Välkommen till mig.. Alfons pekar på sitt huvud i vänster kanten, färgglada molekyler till höger. Längst ner logotyper fr MAW Chalmers Gbg Universitet och AÅK

Vid fem tidigare tillfällen har förskolor kunnat delta digitalt i en livesänd kemilektion med gestaltning, interaktiva moment och experiment. Perfekt när världen är upp och ner och vi inte kan träffas fysiskt.

Första gången vi sände digitalt i egen regi nådde vi över 15 000 barn och pedagoger från hela landet. Det var en häftig känsla för alla medverkande säger Lisa Ödman, projektledare på Alfons Åbergs Kulturhus för Kemi med Alfons Åberg.

Medverkande:

Anna Nordkvist, AÅK
Jon Wetteholm, AÅK
Hanna Sundelius, AÅK
Ebba Matic, Chalmers
Patrik Svedberg, Chalmers
Elever från Hagenskolan,
Anna Forsgren, AÅK
Per Thorén, Chalmers
Pernilla Califf -Auktoriserad teckenspråks-och dövblindtolk

Bakom kulisserna:

Lisa Ödman, Alfons Åbergs Kulturhus
Fredrik Beckman, Beckman Media
Fredrik Grill, Grillad

Citat från en nöjd pedagog:

Det var ett perfekt sätt för oss att få in ett så viktigt lärande i klassrummet på ett annorlunda och lekfullt sätt. Eleverna pratade molekyler hela eftermiddagen. Molekyler i kallt vatten och molekyler i varmt vatten – och så visade de hur molekylerna beter sig. Ni fick med många viktiga bitar. Superbra.


Naturvetenskap och teknik ingår i läroplanen för både förskola och skola. Ämnet kemi ses av många som både svårt och krångligt. Det kan vara svårt att utveckla undervisningen så att det blir både intressant och begripligt. Det vill vi ändra på.

En pojke och flicka i svart och rött står tillsammans med 3 andra personer i vita rockar alla bakom figuren Alfons Åberg. En person vinkar.

Syftet är att öka barns intresse och förståelse för kemi och även ge verktyg till pedagoger. Lekfulla avgiftsfria, interaktiva lektioner samt en handledning för lärare erbjuds.

En flicka i rött och svart står bakom en kamera som håller på att filma.

Projekten beforskas av Göteborgs universitet. Lektionerna är mycket efterfrågade och erbjuds under temaveckor höst och vår. Aktuella pedagogiska projekt är Kemi med Alfons Åberg och Rymden med Alfons Åberg. OBS! Lektionerna är avgiftsfria tack vare stiftelsedonationer.


Vill du också resa till månen?

Alfons Åberg syns flygande bland molnen.

Vill du också resa till månen?

2023 är det 54 år sedan den första månlandningen. Projektet Rymden med Alfons Åbergs lanserades under våren 2019 och innebär att barnen upplever en lekfull resa till månen tillsammans med astronomer och skådespelare.

Genom avgiftsfria interaktiva lektioner med teater, övningar och experiment lär vi oss mer om astronomi. Syftet är att i tidiga år väcka nyfikenhet för naturvetenskap och teknik genom att bygga vidare på det intresse många barn har för rymden.

Rymden med Alfons Åberg är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet med stöd av Hasselbladstiftelsen. Nu söker vi nya medel med förhoppningen att kunna erbjuda fler lektioner.

Titta på filmen och låt dig inspereras.

Pedagogiska projekt i Göteborg för förskola & skola

Tack vare generösa stöd från stiftelser kan större pedagogiska projekt genomföras av Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Vi bidrar till barns utveckling genom lek och lärande och kopplar till läroplanen för förskola och skola.

Syftet är att stimulera barns intresse och nyfikenhet genom lekfulla interaktiva lektioner med en kombination av teater, rörelse och experiment. I lektionerna medverkar våra skådespelare, pedagoger och studenter från Chalmers.

Projekten beforskas av Göteborgs universitet. Lektionerna är mycket efterfrågade och erbjuds under temaveckor höst och vår. Aktuella pedagogiska projekt är Kemi med Alfons Åberg och Rymden med Alfons Åberg. OBS! Lektionerna är avgiftsfria tack vare stiftelsedonationer.


Vill du ställa till med Alfons kalas?

www.rabensjogren.se/alfons50 finns det tips och bra material för dig som vill ställa till med Alfonskalas!

Tips på övrigt undervisningsmaterial

Bok-Makaren ABs hemsida finns tips på undervisningsmaterial för barn åk 1-3, pedagogiska appar från GroPlay och printbara Alfonsbilder mm.


Läs för livet

Två flickor läser ur var sin Alfons Åberg bok

Vi vill bidra till en god start i livet för fler barn. Det går inte att börja för tidigt med högläsning.

Forskning visar att barn som får tidig tillgång till högläsning och miljöer där man pratar om böcker får bättre språk,-läs-och skrivutveckling senare i livet. Högläsning ingår också i läroplanen för förskolan.  (Lpfö 18)

Här finns mängder av verktyg och tips för både pedagoger och andra viktiga vuxna.

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn

Varför är högläsning viktigt?

Vi ställer frågan till Anne-Marie Körling- bloggare, författare, lärare och tidigare läsambassadör.

Tydlig pedagogik bygger broar till skriftspråket

På förskolan Eriksbo Östergärde använder pedagogerna flera olika metoder i den språkutvecklande undervisningen. Reading to learn-pedagogiken ger barnen kunskap om språkets beståndsdelar och förståelse för texten som symbol. De tränar sig i att dela upp meningar i ord, och sätta samman ord till meningar – en viktig förberedelse för den textdominerade undervisningen i skolan.

Till dig som förälder: Läs högt!

Tips! Besök vår Digitala Mötesplats

Här har vi en hel låda med högläsning.


Forskning visar: Viktigt med tidiga insatser

Alfons Åbergs Kulturhus sätt att förena lek med lärande och ge barn möjlighet att lära sig saker i tidig ålder är utmärkt enligt universitetslektorn Annika Åkerblom. Läs mer!

Vänskapsdagen 19 oktober – för dig som arbetar i förskolan

Vänskap kan vara lätt och självklart men också krångligt och svårt. Friends tillsammans med Alfons Åbergs rättighetsbolag Bok-Makaren och Rabén & Sjögren instiftar i höst Vänskapsdagen. En årlig återkommande dag, en firardag som hyllar vänskap men också tillhanda håller verktyg för att arbeta tematiskt med Vänskap i förskolan inför och efter dagen.

Tyvärr går vänskap inte att ta för givet. Men det är en färdighet som går att träna! Inför dagen får du stöd och verktyg i att träna och arbeta med vänskapsrelationer, både praktiskt och med normer och värderingar kring vänskap. Var med oss och fira vänskapsdagen den 19 oktober! Ta del av material redan nu och tipsa dina kollegor på förskolan!