Main content

Skolbesök Göteborg – Hälsa på hos Alfons med din klass

Vad kul att ni vill leka och lära på Alfons Åbergs Kulturhus!

Här kommer både små och stora att känna igen miljöer och figurer från böckerna om Alfons Åberg. Vi erbjuder en omfattande programverksamhet med dagliga teater-föreställningar och mycket annat. Teckentolkade föreställningar ges regelbundet. Genom scenografi och program lyfts barns rätt att leka och lära. Fantasin, nyfikenheten och upptäckarlusten stimuleras. Tidiga insatser är avgörande för en bra start i livet. Vi är ett viktigt komplement till förskola och skola. Varmt välkommen!

Vill du som pedagog boka ett besök för din förskolegrupp eller skolklass? Boka här

Vänligen observera!
Bokningen är inte slutförd förrän du har fått ett bekräftelse-mail från oss. Stort tack!

Vill du ha mer information om våra aktuella programaktiviteter? Se vår programkalender här!

Vi medverkar digitalt den 1 & 2 oktober på Vetenskapsfestivalen

Under Vetenskapsfestivalen kan ni delta i en digital kemilektion med gestaltning, interaktiva moment och experiment tillsammans med din klass.

Perfekt när världen är upp och ner och vi inte kan träffas fysiskt.

Anmäl er F-1 klass på Vetenskapsfestivalens hemsida https://vetenskapsfestivalen.se/for-skola/bokningsinformation-skola/

Medverkande:

Anna Nordkvist,
Jon Wetteholm, Hanna Sundelius, Ebba Matic,
Patrik Svedberg, Elever från Hagenskolan,
Anna Forsgren,
Per Thorén
Pernilla Califf -Auktoriserad teckenspråks-och dövblindtolk

Kemi med Alfons Åberg är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers, och Göteborgs universitet med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.  Projektet har engagerat över 20 000 elever och pedagoger sedan starten 2015.

Pedagogiska projekt i Göteborg för förskola & skola

Tack vare generösa stöd från stiftelser kan större pedagogiska projekt genomföras av Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Vi bidrar till barns utveckling genom lek och lärande och kopplar till läroplanen för förskola och skola.

Syftet är att stimulera barns intresse och nyfikenhet genom lekfulla interaktiva lektioner med en kombination av teater, rörelse och experiment. I lektionerna medverkar våra skådespelare, pedagoger och studenter från Chalmers.

Projekten beforskas av Göteborgs universitet. Lektionerna är mycket efterfrågade och erbjuds under temaveckor höst och vår. Aktuella pedagogiska projekt är Kemi med Alfons Åberg och Rymden med Alfons Åberg. OBS! Lektionerna är avgiftsfria tack vare stiftelsedonationer.

Kemi med Alfons Åberg

Naturvetenskap och teknik ingår i läroplanen för både förskola och skola. Ämnet kemi ses av många som både svårt och krångligt. Det kan vara svårt att utveckla undervisningen så att det blir både intressant och begripligt.  Det vill vi ändra på.

Syftet är att öka barns intresse och förståelse för kemi och även ge verktyg till pedagoger. Lekfulla avgiftsfria, interaktiva lektioner samt en handledning för lärare erbjuds.

Projektet är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers, Göteborgs universitet med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.  Projektet har engagerat över 7 000 elever och pedagoger  sedan starten 2015.

Vill du veta mer om våra lektioner eller ladda ner vår handledning? Läs här!


Rymden med Alfons Åberg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2019-04-04-15.18.42.jpg

2019 var det 50 år sedan den första månlandningen. Projektet Rymden med Alfons Åbergs lanserades under våren 2019 och innebär att barnen upplever en lekfull resa till månen tillsammans med astronomer och skådespelare.

Genom avgiftsfria interaktiva lektioner med teater, övningar och experiment lär vi oss mer om astronomi. Syftet är att i tidiga år väcka nyfikenhet för naturvetenskap och teknik genom att bygga vidare på det intresse många barn har för rymden.

Rymden med Alfons Åberg är ett samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Chalmers och Göteborgs universitet med stöd av Hasselbladstiftelsen. Nu söker vi nya medel med förhoppningen att kunna erbjuda fler lektioner under 2020.


Forskning visar: Viktigt med tidiga insatser

Alfons Åbergs Kulturhus sätt att förena lek med lärande och ge barn möjlighet att lära sig saker i tidig ålder är utmärkt enligt universitetslektorn Annika Åkerblom. Läs mer!