Main content

Teckenspråk i fokus 2023

Vi har flera aktiviteter med teckenspråk i fokus under maj månad i samband med att Sveriges Riksdag år 1981 erkände teckenspråket som dövas första språk och undervisningsspråk. Sedan dess uppmärksammas Teckenspråkets dag runt om i Sverige med firanden och manifestationer för att synliggöra tecknspråket.

Teckenspråk är dövas modersmål och likställt med de nationella minoritetsspråken.

Gästspel Barnens dag 6 maj

På Barnens dag medverkar Alfons Åbergs Kulturhus med två teaterföreställningar – ett bidrag till Göteborg 400 år.

Välkommen att se våra populära familjeföreställningar med fri entré.  Varför gråter draken? En föreställning om Barnkonventionen som skapats tillsammans med barn och Vem räddar Alfons Åberg? En föreställning efter Gunilla Bergströms bok om Alfons Åberg.

Föreställningarna framförs av skådespelare ur teaterensemblen vid Alfons Åbergs Kulturhus och är ett av våra bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum för att ge mer kultur till fler och stärka barnens rättigheter.

Ett arrangemang av Innerstaden Göteborg tillsammans med Sverige för UNHCR.

Plats: Bältespännarparken
Kl: 14.50 & 16.10

Listigt, Alfons Åberg 6 maj

Vi spelar föreställningen Listigt Alfons Åberg efter Gunilla Bergströms bok om Alfons Åberg. Föreställningen teckentolkas.

Plats: Alfons Åbergs Kulturhus
Tid: 13.45
Entréavgift tillkommer

Sagostund 8 maj

I dag läser vi sagor på talspråk och teckenspråk samtidigt.

Oavsett om man hör eller är i behov av teckenspråk kan man njuta av sagan.

Kom och var med!
Entréavgift

Plats: Alfons Åbergs Kulturhus
Tid: 10.00 & 15.00

Vem räddar Alfons Åberg? 12 maj

Vi spelar föreställningen Vem räddar Alfons Åberg? Efter Gunilla Bergströms bok om Alfons Åberg. Med skådespelare ur ensemblen på Alfons Åbergs Kulturhus.

Teckenspråkstolkad med tolk från Califf Coda.

Plats: Alfons Åbergs Kulturhus
Tid: 11.00 & 14.00

Sagostund med tecken 14 maj

Visste du att teckenspråket har en egen färg? Var med och lyssna och lär dig nya tecken! Annica och Sofie belyser teckenspråket och teckenspråkets dag.

Kom och var med!
Entréavgift

Plats: Alfons Åbergs Kulturhus
Tid: 10.00 & 15.00