Main content

Tillgänglighet – Ett hus för alla

Lekmiljöer för ALLA

Alfons Åbergs Kulturhus har visionen att vara ett ledande barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet.

Vårt hus erbjuder färgstarka miljöer och programinslag med spännande upplevelser där vi jobbar för att skapa ett tillgängligt innehåll för alla – oavsett funktionsförmåga. Vi vill genom våra miljöer och programpunkter ge alla barn möjlighet att mötas i leken. Denna sida är till för dig som vill planera och förbereda ditt besök. Vi lyssnar också gärna på vad just du behöver för att vi ska kunna göra ditt besök hos oss så bra som möjligt.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

Inför besöket

För många barn kan det vara tryggt att först ha fått en introduktion till hur det ser ut på ett nytt ställe och vad som finns att göra där. För att möta detta behov har vi tagit fram en virtuell rundtur och en digital karta.

Besök vår virtuella rundtur

Genom vår digitala rundvandring visar vi upp huset med början utifrån gatan. Du tar dig runt med hjälp av navigeringspilar. I rundturen finns filmade inslag varvade med rumsbeskrivningar och berättarröst samt ett roligt spel för de allra minsta. Starta rundvandringen här.

I samarbete med View360.

Digital karta

För att snabbt få en överblick över husets två våningsplan kan du använda dig av vår digitala karta. Kartan innehåller bildstöd med text till olika platser i huset. Besök vår digitala karta här

Under besöket

Verktygslåda med det lilla extra

I vår verktygslåda finns taktila hjälpmedel som vi handplockat för att underlätta  koncentration och fokus. Du får låna verktygen utan kostnad under ditt besök hos oss.  Här hittar du bland annat:

  • Bildkarta på huset
  • Pratkarta
  • Lilla ordlistan – nyckelord med TAKK
  • Alfons Åbergs titlar med ritade tecken, 4 olika titlar
  • Punktskriftsbok Näpp, sa Alfons Åberg
  • Hörselkåpor
  • Tangles, stressbollar
  • Timstock som visar 20 min intervall

    Vill du låna något i verktygslådan under ditt besök? Fråga personalen! Saknar du något verktyg? Tipsa oss gärna genom att mejla oss på info@alfonskulturhus.com

Rullstolen Simba

Rullstolen Simba finns att låna på Alfons Åbergs Kulturhus. Justerbar och med specialtillverkat ekerskydd. Barn på besök i huset har själva fått välja motivet. Ett stort tack till SKF som har donerat rullstolen.

Hitta Alfons fem kompisar!

När besökstiden är slut är det för många barn svårt att gå hem. För att lösa detta har vi tagit fram en avledningsmanöver så att leken på Alfons Åbergs Kulturhus kan fortsätta hemma. Det digitala spelet heter – Hitta Alfons fem kompisar!

En bild i blått med Alfons fem kompisar. Från vänster syns Viktor, Hamid, Milla, Mållgan och Småtting. Alfons håller Mållgan i handen som svävar i luften.

En bild med blå bakgrund och tre rutor i olika färger som säger Lugnare lek? Kom på tisdagar onsdagar torsdagar

Anpassningar

Fysisk rörelse / Mobilitet

Alfons Åbergs Kulturhus ligger nära Drottningtorget/Centralstationen där de flesta spårvagnar och bussar stannar.
Entrén ligger i gatuplan och har en entrédörr med automatisk dörröppnare.
En hiss går från entréplan till alla våningsplan i huset.
En barnrullstol finns att låna på entréplan.
Ledstång finns i korvkiosken som stöd.
Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på våning 1 och våning 2. Skötbord likaså.

Ledstång för att hålla balansen finns i vår korvkiosk.
.

Syn

Trappan från entréplan till våning 1 har markering på trappstegen.
Ledarhund/servicehund i tjänst är välkommen.
Ledsagare kommer in utan kostnad.
Punktskriftsbok Näpp, sa Alfons Åberg finns till utlåning, fråga vår personal.

Hörsel

I teatern finns en hörslinga.
Mimföreställningar och teckentolkade föreställningar erbjuds regelbundet. En professionell teckentolk anlitas. För mer information om program hänvisar vi till programkalendern
I utställningarna på våning 2 finns information i textform.
På våning 2 finns en bildskärm som visar teckenspråkstolkade Alfonssagor.
På våning 2 finns en läshörna där det går att låna och läsa böcker i lugn och ro.
Hörselkåpor finns till utlåning, fråga vår personal. Hörselhjälpmedel via Comfort Audio finns och kan användas vid behov för att lyssna på sagoläsning mm.

Inlärning, språk och kommunikation

En bildkarta finns tillgänglig på hemsidan för att kunna förbereda besöket. Filmer som visar husets utsida och insida finns också tillgängliga på hemsidan liksom en bildkarusell. www.alfonskulturhus.com

Genom vår digitala rundvandring visar vi upp huset med början utifrån gatan. Du navigerar dig själv runt med hjälp av navigeringspilar. I rundturen finns filmade inslag varvat med rumsbeskrivningar och berättarröst och ett roligt spel för de allra minsta. Starta rundvandringen här.

För att snabbt få en överblick över husets två våningsplan och var saker och ting finns kan du använda vår digitala karta. Kartan innehåller bildstöd och genvägar till olika platser i huset. Besök vår digitala karta

En bildkarta som stöd för ditt besök visar 9 bilder ur huset och kan laddas ner här

Koncentration och interaktion

En koja i form av en bok finns på våning 2 där det går att krypa in och vila en stund.
På våning 2 finns även en läshörna längst in i lokalen, nära hissen. Där går det att sitta i lugn och ro. Läshörnan passar även för högläsning.

Du kan också låna vår pratkarta och lilla ordlistan med TAKK.

Information

Toalett

Mat / Fika

Lugn vrå

Ledsagarintyg krävs

Digital rundvandring

Digital karta över våra två våningsplan

Bildkarta

Övrigt

Ledsagare

Som kulturombud, avlösare, ledsagare eller personlig assistent har du givetvis fri entré när du kommer tillsammans med barnet och kan visa ett intyg.

Mim och teckentolkning 

Varje dag presenteras två teaterföreställningar. Regelbundet erbjuds mimföreställningar och teckentolkade föreställningar. En professionell teckentolk anlitas.

Tillgänglighetsdatabasen

Alfons Åbergs Kulturhus finns med i Tillgänglighetsdatabasen.

För att veta mer om vår verksamhet och tillgänglighet, gå in på TillgänglighetsDatabasen

Bildkarta

Bildkartan visar olika delar av huset. Du kan också se filmen som visar kulturhuset här.