Main content

Översiktskarta

För att snabbt få en överblick över husets två våningsplan kan du använda dig av vår digitala karta. Kartan innehåller bildstöd med text.

Våning 1 – Entréplan

Våning 2